Nye Lilleby i Trondheim

Statens_PfB_Merke_hedret_140.jpg

På Lilleby er et tidligere industriområde transformert til et grønt, urbant boligområde med et varierende utvalg leiligheter – Nye Lilleby. Hele området bygges ut over en tiårsperiode og vil være ferdig utbygget i 2026.

Sist endret 27.06.2023
Nye Lilleby-Sykler gjennom parken ved Konsul Lorcks Hage_Foto Marius Rua.jpg

Boligene på Nye Lilleby retter seg mot mennesker i alle faser av livet og ulike husholdsstørrelser, alt fra studenter til pensjonister og familier med barn i alle aldre. Dette er fra parken ved Konsul Lorcks hage. Foto: Marius Rua

Utsikt fra Fabrikkløkka2 mot Maskinparken, Credo og Maskinveita 2 med Ladebekken  i bakgrunnen – Foto-Marius-Rua.jpg

Foto av utsikten fra Fabrikkløkka 2 mot Maskinparken, Credo og Maskinveita 2, med Ladebekken i bakgrunnen. Foto: Marius Rua

Utsikt mot Ladebekken 1 og 2-Foto-Lund Hagem.jpg

Utsikt mot Ladebekken 1 og 2. Foto: Lundhagem

Nye Lilleby-Maskinparken TRE Norges første kommersielle massivtrebygg-Foto Marius Rua.jpg

Massivtrebygningen Maskinparken TRE i Nye Lilleby. Foto: Marius Rua

Lek i Maskinparken foran Credo_Foto-Marius_Rua.jpg

Klatring i Maskinparken foran restauranten Credo. Foto: Marius Rua

  • Fakta om Nye Lilleby

  • Juryens begrunnelse

Nye Lilleby ligger nært Trondheim sentrum, er godt tilrettelagt for syklende og gående og har nærhet til offentlig kommunikasjon, skole, barnehage, forretninger og friluftsområder.
Juryen har vurdert området avgrenset til Ladebekken, Stjørdalsveien, Ladeveien og Dakota. På de vel 100 målene skal det bygges 1100 boenheter i blokk og rekkehus. Hele Nye Lilleby vil stå klart i 2026.

Fremragende byggkvalitet

Parkområdet som omkranser og binder sammen de gamle transformerte og de nye bygningene i Nye Lilleby. Det er skapt varierte og innbydende møteplasser og rekreasjonsareal. Disse grønne omgivelser gir lys og luft til den nye bydelen.

Området representerer en bredde i bygningstype og bygninger med variasjon i høyder og volumer, materialvalg og størrelser på boenheter.

Massivtreprosjektet Maskinparken TRE som er ett av boligprosjektene på Nye Lilleby, ble kåret til Årets trebyggeri i 2018 for sine nyskapende og innovative løsninger i tre.

Gode og innovative byggeprosesser

Nye Lilleby er et av de største byutviklingsprosjektene i Trondheim fram til nå og er den første privat utviklede områdeplanen i kommunen.

To av byggene i Nye Lilleby er nesten identiske. Det ene boligbygget er oppført i stål og betong, det andre i massivtre. Dette gjør det mulig for utbygger, entreprenør og prosjekterende å sammenlikne de to byggemetodene i forhold til miljøegenskaper, kostnader, tidsbruk, kvalitet, effektivitet og arbeidsmiljø.

Veidekke har arbeidet intenst med erfaringsoverføring knyttet til bruk av massivtre i bygging.

En god bolig gjennom hele livet

Boligene på Nye Lilleby retter seg mot mennesker i alle faser av livet og ulike husholdsstørrelser, alt fra studenter til pensjonister og familier med barn i alle aldre. Her bor førstegangskjøpere, unge som kjøper sin andre eller tredje bolig, barnefamilier og godt voksne som er ferdige med enebolig og stor hage. Her er det mulig å leve i samme nabolag gjennom hele livet.

Rundt blokkene er det opparbeidet parkområde på 38 mål med variert beplantning og ulike oppholdssoner med rekreasjonsareal for ulike behov. I tillegg finnes det flere felles takterrasser. Prosjektet har også hageparseller og det er etablert et hagelag på området. Nye Lilleby er bilfritt og parkeringen er lagt i kjeller under området.

Noen av bygningene som sto på området før transformasjonen er bevart og har fått nye og publikumsrettede funksjoner. Dette gir nabolaget flere møteplasser. Midt på området ligger to restauranter, blant annet den internasjonalt anerkjente Credo.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Nye Lilleby tar sikte på å være et nasjonalt referanseprosjekt for bærekraftig byutvikling.
Gamle industribygninger ble revet, noen ble bevart og transformert til nye formål og store mengder masse ble sanert før byggingen kunne starte. Industribygget Bergsmaskin og Finnes Villa er bevart og gitt nye funksjoner. Det ligger god miljømessig bærekraft i å gjenbruke og utnytte gammelt og sentralt beliggende bebygd areal. Transformasjonen fra industri til boligområde har gitt bedre arealutnyttelse og nye kvaliteter for byen og området.

Den nye bydelen tilbyr sentrumsnære og varierte boliger fra små studioleiligheter til større leiligheter og rekkehus. Boligtilbudet retter seg mot mennesker i alle aldre, fra singel-husholdninger til storfamilier. Denne variasjonen boligtilbudet er viktig for å få til et godt og sosialt bærekraftig bomiljø.

Lilleby Hagelag driver urbant landbruk på Lilleby. Hagelaget dyrker urter, bær og grønnsaker med god hjelp av Skjølberg Søndre Kretsløpsgård og restauranten Credo. Fra kompost til ferdige grønnsaker driver de biodynamisk landbruk midt i Trondheim. Så langt har Hagelaget måtte flytte på seg etter hvert som utbyggingen har gått sin gang. Lilleby Hagelag skal etterhvert få fast tilholdssted i Dakotaparken.

Et nytt tilskudd til tilbudet i Nye Lilleby er Geitmyra matkultursenter for barn som snart åpner sitt første senter i Trondheim nettopp her. Senteret skal bidra til at så mange barn som mulig blir glad i mat som gjør dem godt.

Forbildebygg

Nye Lilleby er et forbildeprosjekt for byutvikling med transformasjon fra et gammelt sentrumsnært industriareal til en ny og grønn bydel. Variasjonen i boligtype og boligstørrelse møter boligbehov hos mennesker i ulike faser av livet og i ulike aldre.

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:

  • fremragende byggkvaliteter
  • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser

Se mer om Statens pris for byggkvalitet