Hanabryggene (1986)

Hanabryggene i Sandnes ble trukket fram som et forbilde for en framtidsrettet utforming av et nytt havnemiljø.

Sist endret 04.07.2019
1986 Hanabryggene i Sandnes, Statens byggskikkpris 1986, ukjent fotograf.jpg
Hanabryggene i Sandnes fikk Statens byggeskikkpris i 1986. Foto: ukjent

Hva: næringsbygg ved havnefront
Arkitekter: Hoem, Kloster og Jacobsen
Byggherre: Sjur Svaboe
Jurymedlemmer: leder Astrid Bonesmo, Statens byggeskikkutvalg; Randi Kvam, NAL; Eirik Hovind, Byggfagrådet
Fra juryens begrunnelse: Byggeskikkprisen går til et privat prosjekt som så potensialet i et kaotisk havnemiljø og en ubrukt sjølinje. Prosjektet har rot i en solid, norsk byggetradisjon, nemlig sjøhus lagt tett inntil hverandre med gavlene mot vannet. Det har ikke blitt en nostalgisk kopi av sine forbilder, men Hanabryggene har tatt med seg det beste fra sine aner. Prosjektet er i kraft av sin idé og kvalitet med på å skape en ny bevissthet hos lokalbefolkningen og politikere om strandsonenes bruk og utforming.

Les mer om vinnerne

Husbanken foreslo å samle vinnerne av Statens byggeskikkpris mellom to permer i forbindelse med at prisen hadde 25-årsjubileum i 2007. Resultatet ble boka «Forbilder», som ble utgitt av fem departementer. Her kan du lese mer om vinnerne fra 1983 til 2007.