Vinnere av Statens byggeskikkpris

Statens byggeskikkpris ble utdelt av Husbanken i årene fra 1983 til 2016. Byggeskikkprisen er forløperen til Statens pris for byggkvalitet.

Publisert 04.07.2019