Regelverk for eiendomsforvaltning

Oversikt over de viktigste lovene og forskriftene som gjelder for bygninger.

Sist endret 20.12.2011

Innholdet på denne siden ble publisert for en tid tilbake. Merk at innholdet derfor kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Rapporten om bygningseiers offentligrettslige ansvar gir en uttømmende oversikt over regelverket.

Listen under viser de viktigste lovene og forskriftene

Oversikten omfatter regelverk innen områder som fysisk og psykisk arbeidsmiljø for barn og ungdom i skolen, for alle brukere av bygg og for alle ansatte i kommunal virksomhet, krav til inneklima, støyforhold, hygiene, lysforhold, luftkvalitet og legionella, helsefarlige stoffer som asbest, PCB, kjemikalier m.m., sikkerhet på lekeplasser, brann og El-sikkerhet, regnskap, forvaltning og rapportering, formuesbevaring og bygningsteknikk.