IK Bygg - et verktøy for bedre eierskap, forvaltning og bruk av bygg

IK Bygg samler alt regelverk for bygg i bruk på ett sted og gjøre det mulig for eier, forvalter og bruker å gjennomføre internkontrollen av sitt bygg på en enkel og overkommelig måte.

Sist endret 12.11.2012

Innholdet på denne siden ble publisert for en tid tilbake. Merk at innholdet derfor kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Verktøyet er web-basert og brukes til å:

  • kartlegge tilstanden
  • lage vedlikeholdsplan
  • avklare ansvarsforhold
  • rapportering til ansvarlig nivå

IK Bygg og rapportene i løsningen gir en felles kommunikasjonsplattform for eiere, brukere, forvaltere og tilsynsmyndigheter. Det gjør det også enklere for myndighetene å føre tilsyn. Verktøyet gir et grunnlag for å drøfte forenklinger i regelverket med de ulike tilsynsmyndighetene.

IK Bygg er utviklet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet. 

Se verktøyet: