SLA - avtaler om tjenesteleveranser

SLA-veileder for innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning

Sist endret 21.12.2011

Innholdet på denne siden ble publisert for en tid tilbake. Merk at innholdet derfor kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Service Level Agreements (SLA, norsk tjenestenivåavtaler) kan benyttes internt mellom ulike enheter i eiendomsforvaltningen, mellom leietaker og eiendomsforvaltning og som avtaledokument ved kjøp av tjenester. Veilederen definerer begreper og viser eksempler på avtaler som kan bidra til riktigere leveranser, redusere uklarhet og skape ryddige samarbeidsforhold.

Forfatter: Christine Bergan

Utgiver: Multiconsult AS

År: 2009

Last ned rapport og powerpointpresentasjon