Dette er Fellestjenester BYGG

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Dermed blir det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen.

Sist endret 22.11.2017

Direktoratet for byggkvalitet har etablert en tjenesteplattform på Altinn for digitale søknadsløsninger på byggesaksområdet. Utviklingen har foregått siden våren 2017, og de første nettbaserte søknadsløsningene kom på plass høsten 2018.

Fellestjenester BYGG er en verktøykasse for tjenesteleverandører i IKT-bransjen som ønsker å utvikle kommersielle søknadsløsninger for byggesøknader for både profesjonelle aktører og publikum. Ved hjelp av Fellestjenester BYGG vil alle digitale byggesøknader komme til kommunene i et felles format og utseende uavhengig hvilket søknadssystem som er valgt.

Fellestjenester BYGG tilbyr automatisk kontroll av en byggesøknad før innsending til kommunen. I tillegg ivaretas digital videreformidling av søknader og videre dialog mellom søkeren og kommunen i forbindelse med behandling av søknaden.

Se hvilke tjenester som tilbys på Fellestjenester BYGG

17 leverandører har tjenestekonsesjon

Direktoratet for byggkvalitet krever at utviklere har tjenestekonsesjon fra direktoratet for å kunne bruke Fellestjenester BYGG til å lage digitale løsninger for byggesøknader. I dag har 17 firmaer og interesseorganisasjoner tjenestekonsesjon for å bruke Fellestjenester BYGG til å utarbeide og sende inn byggesøknader.

Disse har tjenestekonsesjon i dag:

 • Acos
 • Ambita
 • Arkitektbedriftene
 • Atea
 • Catenda
 • Cerum
 • Evry
 • Geomatikk
 • Holte
 • iByggesak AS
 • Jotne
 • Norconsult
 • Norkart
 • Rørentreprenørene Norge
 • Evolta (tidl. Solita)
 • Tieto (Software Innovation)
 • Trimble (ViaNova)

I tillegg vil Oslo kommune benytte deler av tjenestene i Fellestjenester BYGG som støtte for sin Oslo kommunes egen søknadsløsning.

Konsesjonsutlysning ble gjennomført høsten 2016 og direktoratet har ikke planer om ny utlysning av konsesjoner.

Mer om Fellestjenester BYGG