Slik gir du rettigheter til plan- og byggesak i Altinn

For å bruke tjenester på vegne av et foretak i Altinn, må du ha riktige rettigheter. Dette gjelder for eksempel deg som skal søke om byggetillatelse eller sentral godkjenning, svare på et nabovarsel eller signere et samtykke.

Sist endret 23.02.2022
Nabovarsel via Altinn_1240x275.png

Hvem kan delegere rettigheter?

For å gi rettigheter i Altinn, må du ha rollen Tilgangsstyring, i tillegg til tjenestene du vil delegere. Daglig leder og en rekke andre personer i foretaket har automatisk denne rollen.

Foretak kan også utpeke en egen Hovedadministrator, som kan få ansvaret for delegering av roller og rettigheter i din virksomhet. Les mer om hovedadministratorrollen på Altinn sine sider.

For å finne ut om du har nødvendige rettigheter, kan du logge inn på Altinn og velge foretaket du skal representere. Velg menyen Profil og Skjemaer og tjenester du har tilgang til.

Forberedelser

 1. Logg inn i Altinn og velg virksomheten du skal representere.
 2. Velg menyen Profil
 3. Velg Andre med rettigheter til virksomheten
 4. Velg personen eller foretaket du vil gi rettigheter til fra listen eller Legg til ny person eller virksomhet
 5. Trykk på Neste. Da kommer du til dette skjermbildet:
Skjermbilde fra Altinn viser valg for å gi og fjerne rettigheter for en privatperson

 

Du kan gi rettigheter på tre måter

Når du har gjort forberedelsene beskrevet over, kan du velge å gi rettigheter til

 1. alle tjenester for plan- og byggesak
 2. spesifikke tjenester
 3. en egendefinert rolle med et utvalg av tjenester

Se video av hvordan du delegerer enkelttjenester og roller hos Altinn

1. Gi rettigheter til alle tjenester for plan- og byggesak

Hvis en person eller foretak skal utføre mange ulike oppgaver, er det enkleste å delegere rollen Plan- og byggesak.

 • Klikk på Har disse rollene og + legg til ny rolle
 • I listen over roller, velger du rollen Plan- og byggesak
 • Velg Ferdig for å fullføre delegeringen

2. Gi rettigheter til spesifikke tjenester

Hvis du vil skreddersy tilgangen til en person eller foretak, kan du gi rettigheter til én eller flere spesifikke tjenester. Dette kan for eksempel være aktuelt for deg som skal delegere rettighet til å søke om sentral godkjenning.

 • Skriv inn ønsket tjeneste i tekstboksen under Gi nye rettigheter. Du kan skrive "bygg" for å se alle tjenestene, eller finne riktig tjeneste i oversikten nederst på denne siden
 • Trykk “+” til høyre for tjenestene du vil gi tilgang til
 • Trykk Neste, deretter Gi rettigheter
 • Velg Ferdig for å fullføre delegeringen

3. Gi rettigheter til en egendefinert rolle med et utvalg av tjenester

Hvis du synes rollen Plan- og byggesak gir for vide rettigheter, og samtidig ønsker en samling tjenester som enkelt kan delegeres til flere, kan du opprette en egendefinert rolle.

 • Klikk på Har disse rollene og + legg til ny rolle
 • Velg + Opprett egendefinert rolle
 • Lag et navn på rollen og legg inn tjenestene du vil gi tilgang til. Du kan skrive "bygg" for å se alle tjenestene, eller finne riktig tjeneste i oversikten nederst på denne siden
 • Trykk Lagre
 • Gå tilbake til oversikten over rettigheter tilknyttet personen eller foretaket
 • Klikk på Har disse rollene og + legg til ny rolle. Velg rollen du har laget
 • Velg Ferdig for å fullføre delegeringen

Oversikt over tjenester

Skal du gi rettigheter til spesifikke tjenester eller lage en egendefinert rolle? Åpne de gule boksene for å se hvilke tjenester du kan gi rettigheter til. Hvis du velger denne løsningen, må du oppdatere rettighetene hver gang det kommer en ny versjon av tjenesten.

 • Sende byggesøknad til kommunen

 • Sende eller svare på et nabovarsel

 • Sende eller svare på et varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

 • Sende eller signere erklæringer for ansvarlig foretak

 • Sende søknad om sentral godkjenning

 • Lese post fra kommunen