Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg

Hva kan du gjøre for å minske bruke av helse- og miljøfarlige stoffer i byggeprosjektene dine?

Sist endret 27.02.2013

 

Forsiden på brosjyren "Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg"

 

Veilederen hjelper deg å velge bort skadelige stoffer i byggeprosessen

Veilederen "Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg" beskriver hvilket ansvar de ulike aktørene i et byggeprosjekt har, i hvilke produktgrupper det er mest sannsynlig at det finnes produkter med helse- og miljøskadelige stoffer og hvordan du kan gjennomføre en substitusjonsvurdering.

Veilederen gir råd om hvordan du kan vurdere bruk av materialer og produkter og om hvordan du kan unngå å bruke de mest skadelige stoffene.

Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet har samarbeidet om veilederen.

Veilederen er revidert i desember 2018 og innholdet er oppdatert i samsvar med det gjeldende regelverket.