Lavenergiprogrammet

Fra 1. januar 2018 er Lavenergiprogrammet en del av Direktoratet for byggkvalitets arbeid med energi og miljø. Her får du oversikt over hvordan Lavenergiprogrammet blir videreført.

Sist endret 25.02.2019

Behovet for å bygge kompetanse i byggenæringen fortsetter. Mye av det Lavenergiprogrammet har bygget opp gjennom 10 år kommer til å leve videre og har vært viktig inn i arbeidet med DiBKs strategi for bedre byggkvalitet i eksisterende boliger (2019 – 2023)

Smart oppussing blir flyttet til energismart.no

Lavenergiprogrammet samlet mye praktisk informasjon om hvilke energitiltak som er smarte å gjøre samtidig med innvendige og utvendige vedlikeholdsoppdrag i småhus.

På energismart.no får boligeiere gode råd om energieffektivisering og kan finne Energispesialister i sitt geografiske område. Nettsidene driftes av Naturvernforbundet og er en videreutvikling av organisasjonens arbeid med å hjelpe boligeiere å bytte ut oljefyren med fornybare oppvarmingsløsninger.

Prosjektering av energieffektive bygg

De digitale læremidlene som Lavenergiprogrammet utarbeidet til kurs i prosjektering av energieffektive bygg er nå flyttet til Teknas blogg for bygg og anlegg.

Liste over rådgivere

En rekke rådgivende ingeniører og arkitekter har tatt Lavenergiprogrammets todagers kurs i prosjektering av passivhus. Listen på Lavenergiprogrammets nettsider over alle som har bestått kurset er nå slettet og alle som stod på den har fått epost om dette.

Skoleprosjekter - elever bygger energieffektive bygg som en del av undervisningen

Både Lavenergiprogrammet og Husbanken var involvert i skoleprosjekter hvor elever ved en videregående skole har bygget passivhus eller rehabilitert en eksisterende bolig til passivhus, gjerne i samarbeid med kommunen, lokalt næringsliv og høyskoler/universitet.

E-læringskurs til Byggenæringens nettskole

Rapporter fra forskningsprosjektet EBLE

Forskningsprosjektet EBLE har evaluert 64 passivhus og 10 boliger bygget etter den byggtekniske forskriften som gjaldt før 1.1.2016 (TEK10). Sintef Byggforsk har gjennomført studien på oppdrag fra Lavenergiprogrammet og flere av Norges største boligprodusenter. EBLE er den mest omfattende studien som noensinne er gjort av energieffektive hus i Norge.

Lavenergiprogrammet 2007 - 2017

Lavenergiprogrammet var et tiårig samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen som hadde som oppgave å bidra til økt kompetanse om energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder.

Programmet ble etablert i 2007 og ble lagt ned i sin daværende form 31. desember 2017.