Digitalisering vil gi økt lønnsomhet og bærekraft i byggenæringen 

Byggenæringen samler seg rundt felles standarder for å få fart på digitaliseringen. 

Sist endret 29.11.2023
Veikryss i Meråker Foto Gorm Kallestad NTB
Samordningsrådet for digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen har levert sin sluttrapport. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Arbeidet med bærekraft og digitalisering i byggenæringen krever samhandling for å finne de gode løsningene. Det viser sluttrapporten fra Samordningsrådet for digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Rådet, som ble etablert i 2021, har nå levert sin anbefaling til Kommunal- og distriktsdepartementet som har vært oppdragsgiver. Samordningsrådet har vært en pådriver for bærekraftig forbruk, ombruk, bedre produktdataflyt og mer effektive prosesser for prosjektering, handel, bygging og drift.

Samordningsrådet.jpg
Samordningsrådet: Frank Jaegtnes, (leder), EFO, Ingrid Alvsåker, RIF/COWI, Knut Ramstad, Nordic/NTNU, Marianne Åvik Bråten, EBA, Pål Oroszko, Entra, Kjetil Vee Moen, VIRKE, Kari Befring Bjørnstad, DiBK, Jøns Sjøgren, BNL, Helge Andersen, Construction City Cluster, Mari Hole Skogen, IKT Norge.

Viser gevinsten av digitalisering

Gjennom små, konkrete pilotprosjekt har rådet illustrert forbedringspotensialet som ligger i økt digitalisering. Flere av pilotene har handlet om å ta i bruk standarder for hvordan produkter skal dokumenteres. At det har vært fokus på brukerne av produktene og tjenestene, har også skapt verdi for de som har skoen på. 

BAE-næringen omsetter for rundt 530 milliarder kroner årlig. Det er vår største fastlandsnæring. Beregninger viser at økt digitalisering vil her kunne gi innsparinger på drøyt 100 milliarder kroner i året. 

Standarder er en viktig komponent

For å kunne bygge en felles grunnmur for digitalisering, samler næringen seg nå i økende grad rundt felles standarder.

– Standarder er en viktig komponent for å få fart på digitaliseringen, sier samordningsrådets leder Frank Jaegtnes fra Elektroforeningen. BAE-næringen representerer mange aktører og fag. Rådet erfarer at dialog og samarbeid i hele verdikjeden, skaper en arena for felles løsninger på felles problemer, sier Jaegtnes. 

Samordningsrådets medlemmer kommer fra næringen, interesseorganisasjoner og myndighetene. Direktoratet for byggkvalitet har vært sekretariat.