Får lede Direktoratet for byggkvalitet i seks nye år

Fredag 14. juni ble Per-Arne Horne utnevnt av Kongen i statsråd som direktør for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Han har dermed fått fornyet sitt åremål.

Sist endret 14.06.2024
Per-Arne Horne_DiBK_Foto Ilja Hendel
Per-Arne Horne. Foto Ilja Hendel, DiBK

DiBK er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Direktoratet har som samfunnsoppdrag å bidra til at det på en effektiv måte bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige boliger og bygg, og at kravene til byggverk blir fulgt. 

- Vi skal være en sterk bidragsyter til at sektoren kan levere på sine målsettinger innen klima og energi. Samtidig er jeg smertelig klar over at byggenæringen står i flere store utfordringer. Her kan regelverksutvikling, effektivisering og digitalisering være en del av løsningen. De siste årene har vi jobbet frem gode prosjekter som jeg er takknemlig for at jeg nå får muligheten til å følge videre, sier Per-Arne Horne. 

Da Horne tiltrådte som direktør i DiBK for seks år siden, kom han fra Oslo kommune. Der hadde han hatt ulike lederstillinger i Plan- og bygningsetaten. 

- Jeg er opptatt av hvordan vi kan hjelpe kommunene til å bruke sine ressurser innenfor byggesak enda bedre. Gjennom digitalisering og nye verktøy kan kommunene bli mer effektive og bruke ressursene sine slik at vi bygger med enda bedre kvalitet, avslutter Horne.