Nyvinning gir bedre kontroll på ressursbruken i byggeprosjekter

Et felles ID-nummer i byggeprosjekter vil gi bedre kontroll på ressursbruken.

Sist endret 14.12.2023

Direktoratet for byggkvalitet har utviklet en ID for byggeprosjekter. Dette gir en felles identifikasjon på alle data i byggeprosjektet og kan sammenliknes med et fødselsnummer. Den nye løsningen kalles FtID og er en ny tjeneste i Fellestjenester BYGG, direktoratets digitale regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune.

En felles ID for byggeprosjektet

Byggeprosjekter har manglet et felles ID-nummer som involverte aktører har kunnet bruke. Fram til nå har det det vært opptil hver enkelt aktør i et byggeprosjekt å gi prosjektet et identifikasjonsnummer. Resultatet har vært at ett byggeprosjekt kan ha mange slike ID-nummere etablert av utbygger, prosjekterende, entreprenør og ulike leverandører. Slike identifikasjonssystemer har kun ivaretatt den enkelte aktørs behov og ikke snakket med hverandre.

- Med FtID får vi nå endelig en felles identitet for byggeprosjektet, forteller enhetsdirektør Kari Befring Bjørnstad i Direktoratet for byggkvalitet, som står bak nyvinningen.

- Dette vil forenkle arbeidet til aktørene i prosjektet. Ett felles ID-nummeret vil fungere som en koplingsnøkkel som knytter sammen data på tvers og følger byggeprosjektet fra oppstart til ferdigattest. FtID vil også kunne koples til matrikkelen og til byggesaken i kommunen.

Digital flyt av avfallsdata

I første omgang er det rapporteringen av byggavfall som vil dra god nytte av FtID.

Byggregelverket stiller krav om å levere en sluttrapport med avfallsplan sammen med søknad om ferdigattest. Å samle inn data til sluttrapporten krever mye manuelt arbeid og tar verdifull tid og ressurser.

FtID digitaliserer avfallsflyten i byggeprosjektet. Det vil lette sporingen av levert avfall og gir bedre kontroll på ressursbruken i prosjektet. På avfallsmottaket vil den som har levert avfall kunne scanne FtID-en slik at informasjon om type avfall og vekt automatisk blir registrert på riktig prosjekt.

Framover vil FtID også kunne effektivisere andre aktiviteter i byggeprosjektet, slik som innkjøp og ombruk av materialer og kommunalt tilsyn. Den gjør det også enklere å skaffe en god oversikt over alle kostnadene knyttet til byggeprosjektet.

Klar til å bli tatt i bruk

FtID er nå klar til å bli tatt i bruk i byggeprosjekter med digitale byggesøknader. Det er de godkjente tilbyderne av digitale løsninger for byggesøknader som kan reservere en FtID.

-Vi venter nå at markedet skal kople seg på. Det ligger et stort potensial i å få bedre kontroll på ressursbruken i byggeprosjekter, avslutter Befring Bjørnstad i DiBK.

Fakta om FtID

FtID forvaltes av Fellestjenester BYGG. Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Fellestjenester BYGG er en del av Direktoratet for byggkvalitet sin strategi for en digital byggsektor – ByggNett