Rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har RISE Fire Research undersøkt hvordan tildekking av byggverk under oppføring og rehabilitering påvirker en brann på innsiden.

Sist endret 21.12.2023

Oppdraget er gitt på bakgrunn av blant annet bekymringsmeldinger fra brann- og redningsvesen.

Resultatet fra undersøkelsen viser at røykspredningen blir påvirket når stillaset rundt byggverket tildekkes, og at tildekking kan gi brann- og redningsvesenet utfordringer og forsinkelser ved innsats.

Resultatet viser også at et åpent felt i øvre del av tildekkingen kan være et effektivt tiltak for å ventilere ut røykgassene. I tillegg kan luftgjennomstrømningen gjennom gangbanene i stillaset være en viktig faktor for å redusere den negative effekten av tildekkingen.