Høringer

Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører høringer på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Ønsker du innsyn i eldre høringer, ta kontakt på post@dibk.no.