Tid for å rapportere tilsyn i byggesaker

I løpet av februar skal kommunene rapportere hvor mange tilsyn de har gjennomført med det som har vært prioriterte tilsynsområder de siste to årene. Alle kommuner er pliktige å rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn.  

Sist endret 02.02.2024

De to siste årene skal alle kommunene ha ført tilsyn med følgende områder:

  • at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.
  • at etablering av hybler og boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlig.

Direktoratet har inngått avtale med Prognosesenteret AS, som skal bistå med datainnhenting. Alle landets kommuner vil snart få tilsendt en lenke til svarskjema fra Prognosesenteret AS. Rapporteringen skjer i en undersøkelse som sendes ut av Prognosesenteret på vegne av Direktoratet for byggkvalitet. 

Alle kommuner er pliktige å rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn. 

Kommunene skal svare på hvor mange tilsyn som er utført på de prioriterte områdene for årene, antall avvik og reaksjoner. I undersøkelsen stiller vi også noen spørsmål som kan være til hjelp for DiBK og Kommunal- og distriktsdepartementet i arbeidet med å bedre regelverket for tilsyn.