Tilsyn med vei- og brorekkverk avdekket ingen alvorlige feil

Direktoratet for byggkvalitet har gjennomført markedstilsyn med vei- og brorekkverk. Det ble ikke funnet alvorlige feil i tilsynet, men noen av produsentene og distributørene hadde mangler i produktdokumentasjonen.

Sist endret 09.05.2019
Vei- og brorekkverk.jpg
Vei- og brorekkverk er byggevarer som utgjør en viktig del av trafikksikkerheten, som her langs Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Permanente vei- og brorekkverk er byggevarer som skal sertifiseres. Det innebærer at de skal testes av et tredjepartsorgan, og det skal være årlig kontroll i fabrikken der de produseres. Vei- og brorekkverk må dessuten ha CE-merke og ytelseserklæring.

Direktoratet gjennomførte dette tilsynet for å sikre at produsenter og distributører følger dokumentasjonskravene i den harmoniserte standarden for permanente vei- og brorekkverk.

46 produkter ble kontrollert

Dette var et felleseuropeisk tilsynssamarbeid: Det ble gjennomført markedstilsyn i Norge, Sverige, Belgia, Latvia, Polen og Storbritannia.

– Her til lands ble det kontrollert 46 produkter som enten er produsert eller distribuert av tolv ulike aktører, opplyser senioringeniør José S. Delgado i Direktoratet for byggkvalitet.

Det finnes fire hovedtyper av permanente vei- og brorekkverk:

  • prefabrikkert stålrekkverk
  • ståltau
  • prefabrikkert betongrekkverk
  • systembaserte, plasstøpte barrierer («in-situ»)

Samlet sett utgjør denne typen produkter en overveiende andel av markedet for vei- og brorekkverk.

Feil og mangler i den formelle dokumentasjonen

Tilsynet viser at de norske produsentene og distributørene hadde gjort den nødvendige testingen og sertifiseringen av produktene. Men for flere av produktene var det formelle feil ved CE-merke og ytelseserklæring.

– Tilsynet viser at tilstanden hos de som produserer og distribuerer vei- og brorekkverk i Norge, er god. Bransjen hadde det viktigste på plass, men var ikke strukturert nok når det gjaldt formelle krav til dokumentasjon, fastslår José S. Delgado.

Språkkrav, henvisning til attestasjonssystem og uriktig bruk av den harmoniserte produktstandarden var blant det produsenter og distributører ikke hadde på plass i dokumentasjonen av produktene.

Bransjen har nå fått på plass de formelle kravene

– Alle aktørene vi hadde kontakt med i tilsynet, var villige til å samarbeide og rette opp feil og mangler. Tilsynet førte til økt forståelse av kravene i byggevareforordningen, og dokumentasjonen ble korrekt utarbeidet som følge av tilsynet. Det har vært et godt samarbeid med bransjen. Gjennom dette felleseuropeiske tilsynet har vi dessuten sikret at vi tolker regelverket likt i de ulike landene der tilsynet ble gjennomført, sier José S. Delgado.

Fakta

  • Permanente vei- og brorekkverk er byggevarer som er underlagt EU-regler beskrevet i byggevareforskriften. Byggevareforordningen, som er en EU-rettsakt, er en del av byggevareforskriften.
  • Permanente vei- og brokkrekkverk skal CE-merkes og følges av en ytelseserklæring. I ytelseserklæringen skal viktige opplysninger om produktet fremgå, blant annet hvem som er produsent, hvilke egenskaper produktet har og hvilket teknisk kontrollorgan som er benyttet til sertifiseringen av produktet.
  • Vei- og brorekkverk ligger i system 1 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, noe som krever produktsertifisering. Dette innebærer at produsenten skal ha produksjonskontroll i fabrikk, inkludert stikkprøver i henhold til en fastsatt prøvingsplan. I tillegg skal et teknisk kontrollorgan fastsette produktets ytelser og kontrollere og vurdere produktet, produksjonsanlegg og produsentens produksjonskontroll i fabrikken.
  • Produktdokumentasjonen skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk, og skal følge byggevaren.
  • Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for byggevarer i Norge.