Bygg21

Bygg21 var et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet var å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensial innenfor produktivitet og bærekraft.

Beste praksis

Bygg21s rapporter og veiledere presenterer konkrete råd og tiltak for hvordan vi kan løse noen av den norske bygge- og eiendomsbransjens største utfordringer, innenfor områdene plan- og byggesak, produktivitet, kvalitet og bærekraft, samhandling, industrialisering og kompetanse.