Bruksendring

Det å ta i bruk et rom eller en bygning til noe annet enn det rommet eller bygningen er godkjent som, er en søknadspliktig bruksendring. Krav i byggteknisk forskrift (TEK17) må følges.

Sist endret 30.04.2024

Hvordan finne godkjent bruk?

De fleste kommuner har digitale byggesaksarkiv med de siste godkjente plantegningene for bygningen. Plantegningene viser hva som er godkjent bruk for de ulike rommene.

Eksempler på søknadspliktig bruksendring

  • ta i bruk tilleggsdel til hoveddel eller omvendt (for eksempel ta i bruk bod som soverom)
  • ta i bruk eller tilrettelegge byggverk eller del av byggverk for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk (for eksempel ta i bruk et næringsbygg som boligbygg eller ta i bruk lager som kontor)
  • endre boenhet til kollektiv eller hybelhus. Dette vil kunne kreve særskilt samtykke fra kommunen dersom dette følger av kommuneplanen
  • Hvis bruksendringen er søknadspliktig, må rommet eller bygningen oppfylle krav i byggteknisk forskrift (TEK17).

Skal du pusse opp boligen din?

Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det?

Les våre tips og råd til hvordan du kan pusse opp smartere