Bruksendring i eldre boliger

Skal du gjøre endringer i en bolig som er bygget eller søkt om før 1. juli 2011?

Sist endret 30.04.2024

Fra 1. januar 2016 ble det enklere å gjøre om bod, loft og kjeller til oppholdsrom. Forutsetningen er at rommene er inne i boligen og at boligen er fra før 1. juli 2011.

Her ser du hvilke tekniske krav som må oppfylles. Du får også svar på vanlige spørsmål om

bruksendring

En bruksendring betyr er å endre bruk av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse.

i eldre boliger.

Du må søke kommunen

Ønsker du å gjøre om en bod til oppholdsrom må du søke kommunen. Du kan søke selv eller få et ansvarlig foretak til å søke for deg. Søker du selv, er det du som må passe på at alt går riktig for seg, og at tekniske krav blir fulgt.

Dette må du passe på:

Når du skal gjøre om bod til soverom, kjøkken eller annet oppholdsrom må du passe på at alle relevante tekniske krav blir ivaretatt.

Når du gjør om rom i bolig fra før 1. juli 2011 er noen av de tekniske kravene lempet:

 • Takhøyden kan være ned til to meter
 • Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu.
 • Det stilles ikke krav til utsyn fra vinduet
 • Du bestemmer selv hvor mye bodplass du vil ha
 • Rommet må være isolert, men du bestemmer selv hvor mye isolasjon rommet trengerRommet kan luftes med ventil og vindu hvis uteluften er god nok
 • Det er ikke krav om at rommet skal være tilgjengelig for rullestolbrukere eller andre med nedsatt funksjonsevne
 • Det er ikke krav til radonsperre og radonbrønn. Hvis du får for mye radon i rommet kan du løse dette med andre egnede tiltak

Dette gjelder uansett:

Du må passe på at alle tekniske krav blir fulgt. De viktigste kravene skal sikre at det nye rommet ikke skal være farlig å bo og oppholde seg i.

Noen eksempler på krav du må passe på er:

 • krav om brannsikkerhet
 • krav om at bærekonstruksjoner må være sikre (gjelder særlig loft som ikke har oppholdsrom fra før)
 • krav om at du må bygge så det ikke blir fukt, mugg og råte i rommet (spesielt viktig hvis du bygger i kjeller)
 • krav om at rommet må være godt nok isolert og ventilert slik at det blir et behagelig inneklima uten støy. Det er anbefalt at oppholdsrom kan holde temperatur på minst 19 grader i løpet av vinteren

For at disse endringene skal gjelde din bolig, må:

 • boligen være fra før 1. juli 2011, det vil si at det må være søkt om byggetillatelse før denne datoen
 • rommet du vil endre må ligge inntil et annet oppholdsrom, det vil si at rommene må dele vegg, tak eller gulv

Vanlige spørsmål om bruksendring i eldre boliger

 • Hva vil det si at boligen må være fra før 1.7.2011?

 • Hvorfor gjelder reglene bare boliger fra før 1.7.2011?

 • Hva gjelder for boliger som er søkt om etter 1.7.2011?

 • Gjelder reglene for bruksendring i borettslag og sameier?

 • Hvilke krav stilles til romhøyde på loft?

 • Hvilke krav stilles til vindu?

 • Hva er et rømningsvindu?

 • Hvordan er kravene til ventilasjon?

 • Må jeg måle radon?

 • Er det ingen krav til energieffektivitet/ENØK?

 • Er det krav til hvor stort rommet skal være?

 • Hva om jeg ikke klarer å oppfylle tekniske krav?