Hva er en bruksendring?

Du får en bruksendring om du vil gjøre om boden din til et soverom, for eksempel i forbindelse med utleie. Les mer om bruksendring og bruk veiviseren vår for å finne ut når du må søke kommunen.

Sist endret 30.04.2024

Å bruksendre er å endre bruk av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse. Du har for eksempel en søknadspliktig bruksendring om du:

  • endrer et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel stue) eller omvendt
  • den nye bruken utløser nye tekniske krav til for eksempel dagslys eller rømning
  • gjør endringer i boligen din slik at det blir to nye separate boliger
  • vil bruke hele eller deler av boligen din til næringsvirksomhet

Hva er hoveddel?

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vindfang, entré og ganger mellom disse rommene.

Hva er tilleggsdel?

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom.

Når må jeg søke om bruksendring?

Du må blant annet søke kommunen om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel om du vil gjøre om en bod til et soverom. Du kan enten søke selv, eller få ansvarlige foretak til å søke og bygge for deg. Hvis du søker selv er du selv ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt.

Hva slags type rom må jeg søke om å få bruksendret inne i boligen min?

Tabellen viser eksempler på når du må søke om bruksendring.
FraTil 
Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom)Stue, kjøkken, bad eller soveromDu må søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.
Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom)Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom)Du må ikke søke om bruksendring fordi begge er tilleggsdel.
Stue, kjøkken, bad eller soveromStue, kjøkken, bad eller soveromDu må søke om bruksendring dersom den nye bruken utløser nye tekniske krav til for eksempel dagslys eller rømning. Snakk med kommunen om du er usikker.
Stue, kjøkken, bad eller soveromBod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom)Du må søke om bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel.

Spørsmål om søknadsprosessesen

Hvordan søke og hva må søknaden inneholde?

Hvis du skal søke selv søker du på skjema ”Søknad om bruksendring”. Søknaden må inneholde en beskrivelse av det du skal gjøre og tegninger med mål av rommet sett fra siden og ovenfra. Hvis du skal endre fasaden må du også ta med fasadetegning og skrive på himmelretningen, nord, sør, øst og vest. Søknaden må også ha en tegning slik boligen er godkjent i dag. Denne kan du få fra kommunen om du ikke har den.

Når kan jeg søke selv?

Du kan søke selv når bruken av rommet kan endres uten at du må gjøre større arbeider som å endre bærende konstruksjoner. Eksempel på større arbeider er å endre en bærevegg eller pigge opp bærende gulv. Når du ikke kan søke selv må du bruke ansvarlige foretak som søker og bygger for deg.

Hvilket ansvar har jeg når jeg søker selv?

Når du søker selv er du ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt, og du har ansvar for å dokumentere dette. Kommunen sjekker ikke om du følger byggereglene når du sender inn søknad, men kan komme på tilsyn etter at byggetillatelse er gitt. Du må da kunne dokumentere at alle regler er fulgt.

Må jeg søke selv, eller kan noen søke for meg?

På en vanlig sak om bruksendring trenger du ikke bruke ansvarlige foretak, men du kan velge å bruke ett framfor å være ansvarlig selv. Hvis du velger å bruke ansvarlige foretak må hele søke- og byggeprosessen gjøres av ett eller flere ansvarlige foretak.

Når må jeg varsle naboen?

Hvis du bare gjør innvendige arbeider trenger du ikke varsle naboen. Hvis du gjør endringer på fasaden eller ytre arbeider som kan påvirke naboen må du varsle før du søker. Ta kontakt med kommunen hvis du er i tvil om du må varsle eller hvordan varselet skal være. Du må varsle naboen før du søker kommunen.

Hva om jeg ikke klarer å oppfylle tekniske krav?

Hvis det er noen krav du har vansker med å fylle kan du søke kommunen om det er å få unntak fra kravene. Du kan ikke regne med å få unntak fra krav som går på helse og sikkerhet, som for eksempel krav til rømningsveier. Kommunen kan gi mer veiledning om hvilke krav de kan gi unntak fra, og hva som kreves av dokumentasjon.

Jeg har et rom som oppfyller kravene – må kommunen si ja?

Ja, kommunen må si ja om alle tekniske krav er oppfylt og det ikke er noe i reguleringsplanen/detaljbestemmelsene som hindrer bruksendring.

Hva sjekker kommunen når de behandler søknaden?

Kommunen skal blant annet sjekke at all nødvendig dokumentasjon er levert inn, og at det som skal gjøres ikke er i konflikt med kommunale planer.

Hva sjekker ikke kommunen når de behandler søknaden?

Kommunen sjekker ikke at de tekniske kravene er fulgt. Ansvaret for de tekniske kravene har den som søker og bygger og byggetillatelsen er gitt med forutsetning om at kravene blir fulgt. Søker du selv har du altså selv ansvaret for at alle tekniske krav blir fulgt.

Hva kan kommunen sjekke underveis?

Kommunen kan komme på tilsyn for å sjekke at de tekniske kravene blir fulgt. Ved et tilsyn kan kommunen sjekke alle tekniske krav. Det er likevel du eller det ansvarlige foretaket som er ansvarlige for at kravene blir fulgt.