Huskeliste for tilbygg

Tenk på eiendommen som en helhet og finn ut hvilke verdier det er viktig å ta vare på. Med en god plassering av tilbygget og en fin arkitektonisk utforming, kan tilbygget tilføre nye verdier til tomta. Selv om du har gjort deg noen tanker om hvor tilbygget bør plasseres og se ut, kan det være lurt å ta en ekstra runde i tenkeboksen.

Sjekk alltid kommunens planer

Kommunen kan stille krav som påvirker hvordan bygningen eller tilbygget ditt skal se ut. Dette kan inkludere størrelse, plassering, takvinkel, takform, krav til bruk av bestemte farger eller materialer. Hvis huset ditt eller området er gitt et formelt vern, eller har viktige historiske, arkitektoniske eller andre kulturelle verdier som skal bevares, bør du rådføre deg med kommunen din før du begynner å planlegge tilbygget.

02-ikon-kommunens_planer

Plassering av tilbygget i omgivelsene

Noe av det første du må tenke på, er plasseringen av tilbygget. Når tilbygget først er ført opp, er det lite du kan gjøre hvis du har valgt feil plassering. Derfor er det lurt å sette av god tid til å planlegge plasseringen.

03-ikon-plassering

Form, volum og proporsjoner

Bevar formen på huset ditt. Slik kan du sikre at utvidelsen føyer seg godt til huset.

04-ikon-form_volum_proporsjoner

Farge, materiale og detaljer

Farge, materiale og detaljer på tilbygget er avgjørende for hvordan det vil oppleves. Dette kan også styrke husets og områdets karakter og identitet.

05-ikon-farge_materiale_detaljer

Tilpasning eller kontrast

Som regel skal tilbygget underordne seg det eksisterende husets karakter og stil. Til sammen bør de fremstå som en helhet. Det finnes forskjellige utformingsprinsipper du kan velge mellom for å få til en vakker helhet.

06-ikon-tilpassing_kontrast