Heisalarmer som bruker analoge linjer må oppgraderes

Innen 31. oktober 2022 må heiser med alarmsystem som bruker analoge linjer, enten oppgradere eller bytte alarmsystemet slik at heisen har en alarm som er tilknyttet døgnbemannet vakt.

Sist endret 29.08.2022

Dersom en sikkerhetskontroll avdekker at en heis ikke har fungerende alarmsystem, kan konsekvensen være at heisen blir stengt.

Årsaken til behovet for oppgradering er at Telenor stenger det analoge nettet 31.10.2022.

Analoge telelinjer vil ikke fungere etter stengningen

De fleste heiser i Norge har heisalarmer som kommuniserer mot en alarmsentral ved hjelp av GSM-nettet. Det er imidlertid flere tusen eldre heiser som bruker analoge telelinjer (kobbertråd) levert av Telenor.

Telenor har startet nedstengning av sitt analoge nett (kobbertråd). For mange steder/adresser i landet er kobberforbindelsen allerede fjernet. Telenor opplyser om at de i all hovedsak vil stenge kobbernettet senest 31. oktober 2022. Etter denne datoen vil alarmoverføringer via kobbernett ikke fungere. I noen tilfeller kan Telenor forlenge denne fristen.

Direktoratet for byggkvalitet oppfordrer alle heiseiere til å undersøke hvilken type alarm som er i bruk i heisen. Serviceleverandøren kan fortelle hvilken type alarm som er installert, og informere om hvordan kommunikasjonen med alarmsentral kan opprettholdes.

De fleste heisalarmoverføringer via GSM er i dag basert på 2G-nettet. 2G-nettet er planlagt koblet ned i løpet av 2025. De fleste heisalarmer må skiftes ut før den tid. Ta kontakt med serviceleverandører eller annen kompetanse for å planlegge en langsiktig løsning.

Eier av heisen er ansvarlig for at regelverket følges

Det er strenge krav til heiser for å ivareta sikkerhet og helse. Det er eier av heisen som er ansvarlig for at installasjonen er sikkerhetsmessig forsvarlig. Heiser skal ha en alarm som er tilknyttet døgnbemannet vakt. Hvis alarmen ikke virker, vil ikke bruker få kontakt med alarmsentralen ved for eksempel en heisstans. Dersom en sikkerhetskontroll avdekker at heisen ikke har fungerende alarmsystem, kan konsekvensen være at heisen blir stengt.

Plan- og bygningsloven med tilhørende byggteknisk forskrift (TEK17) angir krav til heis mv.. Krav om at heisen skal ha alarm tilknyttet døgnbemannet vakt står i TEK17 §15-9, femte ledd.