Svakheter ved tauoppheng på eldre heiser

Det er avdekket svakheter med enkelte tauoppheng på eldre heiser. Det finnes eksempler på bæretau for eldre heiser hvor tauene over lang tid har sklidd ut av sine fester.

Sist endret 29.06.2022

For å sikre at det ikke skjer ulykker, anbefaler Direktoratet for byggkvalitet at heiser med tauoppheng som kun består av u-boltklemmer som sikring av innfestningen blir oppgradert. U-boltklemmer er kun egnet for hengende statiske laster og engangsløft.

De grunnleggende helse- og sikkerhetskrav til heiser er fastsatt i heisdirektivet.