Gi innspill til EU-kommisjonens initiativ for bærekraftige produkter

EU-kommisjonen har lagt frem en handlingsplan for sirkulær økonomi. Med i planen er et initiativ for bærekraftige produkter. Initiativet er en revidering av økodesigndirektivet med utfyllende regelverk knyttet til bærekraft.

Sist endret 14.04.2021

Hensikten er å bidra til å økt sirkularitet. Forbrukere, miljø og klima har bruk for produkter som kan bli gjenbrukt, reparert og resirkulert. I tillegg bør produktene være holdbare og energieffektive.

De prioriterte produktene i initiativet er:

  • elektronikk og IKT-utstyr
  • tekstiler
  • møbler
  • stål, sement og kjemikalier.

EU-kommisjonen ønsker innspill fra interessenter gjennom en spørreundersøkelse. Vi oppfordrer alle norske interessenter til å svare på undersøkelsen.