Høringer av utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen

Byggevareforordningen er i stadig endring. For å sikre at norske interesser blir ivaretatt ønsker vi å dele informasjon om endringer i forordningen så tidlig som mulig i prosessen.

Sist endret 19.01.2024

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. EU-kommisjonen kan vedta nye krav som utfyller de allerede gjeldene kravene i byggevareforordningen. For eksempel kan EU-kommisjonen vedta krav om:

  • I hvilken grad et tredjepartsorgan skal kontrollere eller teste enkelte byggevarer
  • Hvordan produsenter skal klassifisere egenskaper til enkelte byggevarer
  • Om produsenter kan klassifisere enkelte egenskaper til byggevarer uten å gjøre flere tester eller kontroller av et tredjepartsorgan

Høringer av utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen

Disse endringene kan også påvirke norske aktører. Vi ønsker derfor å sende ut høringer om utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen så tidlig som mulig for å sikre at norske interesser blir ivaretatt. Under er en oversikt over de ulike trinnene i prosessen for å innføre nye krav.

 

Illustrasjonen viser prosessen i rettsakter
Illustrasjonen viser prosessen i rettsakter