EUs rammeverk for bærekraftige produkter med forslag til ny byggevareforordning

Forslag til ny byggevareforordning er sendt på høring fra EU-kommisjonen. Hensikten med forslaget er å styrke og forbedre det indre markedet for byggevarer som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Høringfristen er 12. juli.

Sist endret 06.04.2022

Den nye byggevareforordningen skal bidra til å:

  • løse problemet knyttet til publisering av standarder
  • redusere nasjonale handelshindringer
  • forbedre håndhevingen av regelverket og markedstilsynet
  • lage et klarere og forenklet regelverk
  • redusere den administrative belastningen gjennom forenkling og digitalisering
  • sikre trygge byggevarer på markedet
  • redusere den samlede klima- og miljøbelastningen fra byggevarer

Gi ditt innspill på forslaget til ny byggevareforordning

Alle interesserte, også norske, kan gi innspill til det publiserte forslaget direkte til Kommisjonen.

For den som ønsker en rask innføring i forslaget, har EU-kommisjonen publisert en artikkel med spørsmål og svar om ny forordning på sine nettsider.

Informasjonsmøte om forslaget

Revisjonen av byggevareforordningen har vært varslet i flere år. Det har over lengre tid vært diskusjoner knyttet til utfordringer og mangler ved den nåværende byggevareforordningen.

På et informasjonsmøte 22. april, gikk Direktoratet for byggkvalitet gjennom hovedtrekkene i forslaget til ny forordning.

Presentasjonen fra møtet finner du, sammen med andre møtereferater, på siden: Revisjonen av byggevareforordningen

Svar på høringen