Farlige stoffer i byggevarer

Viktige opplysninger om farlige stoffer fra produsenter av byggevarer.

Sist endret 19.10.2013

Flere byggevarer inneholder farlige stoffer. Du kan finne bromerte flammehemmere i bygningsplater, veggoverflater, og isolasjonsmaterialer. Du kan også finne Bisfenol A i lim, fugemasse, utvendig maling, vinduer, og ytterdører.

Produsenter må gi brukere opplysninger om innhold av farlige stoffer dersom konsentrasjonen i byggevarer overstiger en viss konsentrasjon, jamfør REACH-forordningen og byggevareforordningen. Hvordan gjør produsentene dette?

Her er det et skille mellom stoffer eller stoffblandinger og andre byggevarer:

  • For stoffer og stoffblandinger (som maling, lim og lakk) skal produsentene utarbeide et sikkerhetsdatablad.
  • For andre fastbyggevarer (som vinduer, bygningsplater og impregnert trevirke som inneholder farlige stoffer) skal produsentene også angi opplysninger om innhold av farlige stoffer. Det er ikke angitt noe format for denne dokumentasjonen, i motsetning til stoffer og stoffblandinger der produsentene må utarbeide et sikkerhetsdatablad. Det er derfor opp til produsenten å bestemme hvordan innholdet av farlige stoffer angis.