Markedsfører du byggevaren under eget navn eller varemerke?

Importører og distributører anses som produsenter dersom de markedsfører byggevarer under sitt eget navn eller varemerke, eller når de endrer en byggevare som allerede er markedsført, på en slik måte at det kan påvirke byggevarens ytelser.

Sist endret 19.10.2013

Både produktdokumentasjonen og den tekniske dokumentasjonen har viktige konsekvenser for importører og distributører.

Produktdokumentasjon

  • Importører og distributører må ha produktdokumentasjonen i sitt eget navn eller varemerke.

Teknisk dokumentasjon

  • Importører og distributører må sikre at produsent har gjennomført oppgaver som byggevareforordningen pålegger ham, og som er nærmere beskrevet i systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelser.
  • Importører må sikre at tredjepartsvurderingene fra tekniske kontrollorgan er gjennomført:
    • For byggevarer som ligger i system 3 (testlaboratorium) må importører sikre at et teknisk kontrollorgan har gjennomført tredjepartsvurdering av byggevarens ytelser.
    • For systemet 2 + (sertifisering av produksjonskontroll i fabrikk), må importører og distributører sikre at et teknisk kontrollorgan har sertifisert produsentens produksjonskontroll i fabrikk.
    • For system 1 og 1 + (produktsertifisering) må importører ha et produktsertifikat i sitt eget navn eller varemerke.