Brannskyveporter, brannsjalusier og branngardiner skal være CE-merket og ytelsestestet

Brannskyveporter, brannsjalusier og branngardiner skal CE-merkes etter standarden NS-EN 16034:2014. Det skal også utføres ytelsestester etter NS-EN 13241:2003+A2:2016.

Sist endret 10.08.2022

Standarden gjelder for brannskyveporter, brannsjalusier og branngardiner. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vurderer at alle disse produktene skal CE-merkes i henhold til NS-EN 16034 når det gjelder brannkrav.

DiBK vurderer at brannskyveporter, brannsjalusier og branngardiner også er dekket av standarden NS-EN 13241, og dermed skal produktene ytelsestestes. Dette gjelder både ut- og innvendige brannskyveporter, brannsjalusier og branngardiner. Branngardiner er ikke spesielt nevnt i denne standarden. DiBK har denne begrunnelsen for å inkludere branngardiner:

  • Prøvningsmetodene i NS-EN 16034 og NS-EN 13241 er egnet til branngardiner. NS-EN 16034 dekker kravene for brannegenskaper og NS-EN 13241 dekker kravene til motoriserte egenskaper.
  • I Official Journal er det bemerket at NS-EN 16034:2014 kun skal benyttes sammen med enten NS-EN 13241:2003+A2:2016 eller NS-EN 14351-1:2006+A2:2016. Av disse to er det NS-EN 13241 som er aktuell for branngardiner.
  • Branngardin er ikke spesielt nevnt i NS-EN 13241, pkt. 1.1, men det er nevnt at standarden ikke gjelder teatergardiner/scenetepper (på engelsk theatre textile curtains). Branngardiner er ikke ekskludert og vi tolker det derfor slik at standarden gjelder branngardiner, men ikke scenetepper. I tillegg faller branngardiner inn under definisjonen av omfanget i standarden basert på bruk: “intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for gods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises”.
  • I standarden NS-EN 16034 pkt. 3.1 defineres branngardiner (stoffgardiner) som dør. I standarden NS-EN 13241, pkt. 1.1 scope står det at denne dekker commercial doors og dette står også i NS-EN 16034, pkt 1.1 scope.
  • Arbeidsgruppen Notified bodies har konkludert med at branngardiner, brannskyveporter og brannsjalusier kan/skal CE merkes.

Det er produsenten/leverandøren av branngardiner som definerer bruken av produktet, og dersom den kommer inn under virkeområdet til NS-EN 16034 og NS-EN 13241 skal produktet CE-merkes.

Referanser

NS-EN 16034-2014: Inngangsdører, porter og vinduer som kan åpnes - Produktstandard, ytelsesegenskaper - Brannmotstands- og/eller røyktetthetsegenskaper

NS-EN 13241:2003+A2:2016: Porter og bommer - Produktstandard, ytelsesegenskaper