Vær oppmerksom i valg av harmonisert produktstandard

Når produktstandarder revideres eller kommer i ny utgave, skal disse gjøres tilgjengelige på tre ulike nettsteder. Fordi endringene ikke alltid gjøres på samme tid, kan det være uklart for byggevareprodusenter hvilken standard som gjelder.

Sist endret 18.11.2016

Produsenter av byggevarer må forholde seg til nærmere 475 harmoniserte produktstandarder når de skal dokumentere byggevares egenskaper og CE-merke byggevarene. Standardene er obligatoriske å bruke og finnes på nettsidene til CEN - den europeiske standardiseringsorganisasjonen og hos Standard Norge.

I tillegg skal referanser til standardene publiseres i Den europeiske unions tidende.

Til CE-merking av produktene, skal byggevareprodusentene bare bruke standardene som er referert i Den europeiske unions tidende.

Informasjonen stemmer ikke alltid overens

Harmoniserte standarder revideres stadig og nye harmoniserte standarder utvikles. I denne situasjonen kan det oppstå forvirring om hvilken standard som er gjeldende. Mens CEN og Standard Norge har oppdatert sine nettsider med den nye, harmoniserte standarder, er ikke alltid referansene til de nye standardene publisert i Den europeiske unions tidende. Det er altså en uoverensstemmelse mellom informasjonen på de tre nettstedene.

Årsaker til uoverensstemmelsen kan være at Europakommisjonen er forsinket med oppdatering av Den europeiske unions tidende eller at Europakommisjonen standard ikke er i samsvar med byggevareforordningen.

Dette bør byggevareprodusentene være oppmerksomme på

Tre tips til den som skal dokumentere byggevarens egenskaper og CE-merke byggevarene:

1. Kun de harmoniserte standardene publiserte i Den europeiske unions tidende kan brukes for CE-merking.

Nye versjoner som kun er tilgjengelig på CENs nettsider eller Standard Norges nettsider kan ikke brukes til CE-merking med mindre referansen også er publisert i Den europeiske unions tidende.

2. Byggevareprodusentene må alltid sjekke Den europeiske unions tidende.

Den europeiske unions tidende oppdateres tre ganger i året, og er alltid tilgjengelig på Europakommisjonens nettsider.

3. Det er alltid mulig å få tak i tidligere versjon av standarder

Selv om gamle standarder har blitt erstattet av nye versjoner, er det alltid mulig å få tak i eldre versjoner. På nettsiden til Standard Norge kan man velge å "inkludere tilbaketrukne standarder i resultatet" og se eldre versjoner av standardene.