Hvilke organer kan kontrollere mitt produkt?

Organer som kan foreta tredjepartsvurderinger- og verifikasjoner

Sist endret 19.10.2013

For CE-merkede byggevarer

Det er kun tekniske kontrollorganer utpekt for den relevante harmoniserte produktstandarden eller den relevante EAD som kan utføre tredjepartsvurderinger og -verifikasjoner. Tekniske kontrollorgan utpekes ikke for alle produktgrupper eller alle harmoniserte produktstandarder. Deres utpekinger er begrenset til de områdene der de har tilstrekkelig kompetanse. Det betyr i praksis at utpekingene av tekniske kontrollorgan er begrenset til visse harmoniserte produktstandarder og/eller visse europeiske bedømmelsesdokumenter.

Disse utpekingene finnes i NANDO-basen. Bruk gjerne "frisøk"-funksjonen, og søk etter teknisk spesifikasjon for å finne listen av utpekte tekniske kontrollorganer for en gitt harmonisert produktstandard eller en ETAG/EAD.

For ikke CE-merkede byggevarer

Tekniske kontrollorganer, tekniske bedømmelsesorganer (TAB) og andre akkrediterte sertifiseringsorganer og testlaboratorier er myndige tredjepartsorganer for tredjepartsvurderinger og verifikasjoner for ikke CE-merkede byggevarer.

Listen over tekniske kontrollorganer og bedømmelsesorganer finner du i NANDO-basen.

Du kan finne listen over akkrediterte tredjepartsorganer på nettsiden til de nasjonale akkrediteringsorganene som holder til i EØS-området.