Tilsyn med geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter

Direktoratet gjennomførte i 2021 et tilsyn med geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter. Det ble undersøkt om disse har tilfredsstillende produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning av dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).

Sist endret 01.06.2021

Et mål med tilsynskampanjen var at foretakene etter tilsynet skulle ha riktig produktdokumentasjon.

Mange aktører har ikke produktinformasjonen tilgjengelig

Tilsynet ble gjort blant produsenter, importører og distributører av geotekstilprodukter.

-Et samlet inntrykk er at mange av aktørene ikke har produktdokumentasjon tilgjengelig. Det vil si at flere av aktørene ikke var kjent med kravene til at produktdokumentasjon etter DOK skal foreligge før produktet gjøres tilgjengelig på markedet, sier overingeniør Jonny Pedersen, i Direktoratet for byggkvalitet.

Tilsynene som er gjort, gjaldt et utvalg av produkter og foretak, og vi antar at funnene er representative for situasjonen i markedet.

Konsekvenser av manglende dokumentasjon

Tilsynskampanjen hadde som mål å sikre at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dersom dokumentasjonen mangler, kan produktene verken omsettes eller brukes i Norge, understreker ansvarlig for tilsynskampanjen.

Avhengig av alvorlighetsgrad, kan direktoratet ta i bruk sanksjoner mot ulovlig omsetning. Direktoratet kan kreve omsetningsstans eller tilbaketrekking av produktet fra markedet, eventuelt gi tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Et brev om «pålegg om opplysninger» ble sendt til alle aktørene og direktoratet har fulgt opp enkelte av disse med brev om «Forhåndsvarsel - omsetningsstans, stans i markedsføring og tvangsmulkt» samt brev om «Vedtak om pålegg om stans i omsetning og markedsføring, og vedtak om tvangsmulkt», avslutter Pedersen.

Hva er geotekstiler og geotekstilrelaterte produkter?

Vi har ført tilsyn med geotekstiler som blir brukt til filtrering, separering, drenering og forsterkning.

I tillegg blir produktene brukt som beskyttelseslag i tunneler og underjordiske strukturer og i forbindelse med veier og plattinger.

I Norden er det nålfiltet fiberduk av polypropylen (PP) som er det mest brukte.