Tilsyn med taksikringsprodukter

I høst gjennomfører Direktoratet for byggkvalitet tilsyn med taksikringsprodukter, det vil si takstiger, taksikringskroker, feieplatå/takbroer og snøfangere.

Sist endret 16.09.2019
Taksikringsprodukter.jpg
Noen taksikringsprodukter skal sikre trygg ferdsel, både for feiere og andre som må opp på taket. Foto: Colourbox

Tilsynet retter seg mot produsenter, importører og distributører av taksikringsprodukter. Direktoratet gjennomfører tilsynet for å sikre at disse produktene omsettes med riktig produktdokumentasjon.

– Tilsynet gjennomføres som et dokumenttilsyn, og direktoratet sjekker at egenskapene til byggevaren er dokumentert på en tilstrekkelig måte. Den korrekte produktdokumentasjonen for en vare skal være i henhold til byggevareforskriften, opplyser senioringeniør José Santos Delgado i Direktoratet for byggkvalitet.

Tre av produkttypene skal ha CE-merke

Taksikringsproduktene skal ha produktdokumentasjon der vesentlige egenskaper blir beskrevet. Det er utarbeidet en harmonisert standard for tre av produkttypene, og disse skal ha CE-merke og ytelseserklæring:

  • Takstiger er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 12951:2005.
  • Feieplatå og takbroer er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 516:2006.
  • Taksikringskroker er dekket av den harmoniserte standarden NS-EN 517:2006.

Snøfangere er ikke dekket av en harmonisert standard, men det er krav til dokumentasjon av vesentlige egenskaper.

– Produktdokumentasjonen skal foreligge på norsk, svensk eller dansk, understreker José Santos Delgado, som er ansvarlig for tilsynet med taksikringsprodukter.

Definisjoner:

  • Snøfangere skal sikre mot snøras og issvuller som faller ned fra taket.
  • Takstiger skal sikre trygg ferdsel på taket.
  • Feieplatå og takbroer skal sikre at feier og annet vedlikeholdspersonell har trygg adkomst til og fra taket.
  • Taksikringskroker skal sikre trygg ferdsel på taket.