Kartlegging om avfallsplaner og sluttrapporter

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Nomiko utarbeidet en rapport om hvordan avfallsplaner og sluttrapporter utarbeides og innrapporteres. Rapporten beskriver også fremtidige ønsker hos brukerne.

Sist endret 11.03.2019

Rapporten gir en oversikt over hvordan entreprenører og kommuner utarbeider og mottar sluttrapporter i dag. Sluttrapporter vil ikke være tilgjengelig via Byggsøk når Byggsøk avvikles og vil dermed ikke kunne brukes til å utarbeide byggavfallsstatistikk, og det må finnes en annen løsning på dette.