Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg etter TEK17

Prosjekteringsverktøyet for publikumsbygg retter seg mot prosjekterende, men kan også brukes ved kommunalt tilsyn og ved kontroll av prosjektering og utførelse og som vedlegg i anbudsmateriele. Verktøyet kan også være til hjelp i planarbeid.

Sist endret 18.09.2020

Innholdet på denne siden ble publisert for en tid tilbake. Merk at innholdet derfor kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.