Spørsmål og svar om grad av utnytting

Regelverket grad av utnytting, beregnings- og måleregler finner du i kapitlene 5 og 6 i byggteknisk forskrift. Under ser du svar på spørsmål vi får om temaet.

Sist endret 26.10.2020

 • Hva er bebygd areal for en tomt (BYA)?

 • Hva er bruksarealet for bebyggelsen på en tomt (BRA)?

 • Hva er gesimshøyde og hvordan måles den?

 • Hva er mønehøyde?

 • Hva er måleverdig areal?

 • Hvordan beregnes avstand fra byggverkets fasadeliv til nabobyggets fasadeliv eller nabogrense?

 • Skal parkeringsareal medregnes i grad av utnytting på en reguleringsplan?

 • Hva beregnes inn i bruksarealet for åpent overbygd areal?

 • Hva betyr etasjetallet i en bygning?

 • Skal en pergola medberegnes i bebygd areal (BYA) på en tomt?

 • Skal takutstikk medberegnes i BYA eller BRA?