Spørsmål og svar om grad av utnytting

Regelverket grad av utnytting, beregnings- og måleregler finner du i kapitlene 5 og 6 i byggteknisk forskrift. Under ser du svar på spørsmål vi får om temaet.

Sist endret 26.10.2020