Veileder om klimagassregnskap

Krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg ble innført 1. juli 2022, med en overgangsperiode på ett år. Veilederen er laget for å gi praktisk hjelp til de som har liten eller ingen erfaring med å utarbeide klimagassregnskap for sine bygg.

Sist endret 18.08.2023

Kravene er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 17-1. Hvis du følger veilederen, vil kravene i bestemmelsen være oppfylt.

Denne versjonen av veilederen ble publisert 18. august 2023.