Innspillsmøte: Mulige endringer i energikrav

Direktoratet for byggkvalitet har fått i oppdrag å utrede hvilke mulige endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften som kan legge til rette for økt energieffektivitet, energifleksibilitet og lokal energiproduksjon. 

Sist endret 19.03.2024

Vi ønsker å vite hva aktører i byggenæringen og andre relevante miljøer kan bidra med av fakta og kunnskap, og inviterer til innspillsmøte.

Vil du presentere et innspill, kan du delta på innspillsmøtet som holdes på Litteraturhuset i Oslo mandag 4. mars fra kl. 9–15. Vi strømmer møtet slik at de som ønsker å lytte til innspillene, kan følge møtet digitalt. 

Se innspillene

Innspillsmøtet ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 4. mars.

Her kan du bla gjennom innleggene som ble holdt

Presentasjoner fra innspillsmøte om mulige endringer i energikrav

Ønsker svar på konkrete spørsmål

De som skal holde innlegg på vegne av sin organisasjon, får i forkant av møtet tilsendt konkrete spørsmål.

Innspill med svar på spørsmålene må sendes oss i et notat på maks 2 sider innen torsdag 29. februar, sammen med en eventuell presentasjon. Hovedmomentene presenterer du på innspillsmøtet. Vær oppmerksom på at det kan bli svært begrenset tid til hvert innlegg.