Innspillsmøte: Mulige klimagasskrav i TEK17

Direktoratet for byggkvalitet skal utrede byggtekniske krav som kan bidra til å redusere klimafotavtrykket fra bygging. Nå ber vi om innspill fra byggenæringen.

Sist endret 12.03.2024

Innspillsmøtet er en oppfølging av blant annet workshopen vi arrangerte i 2022 om utslipp av klimagasser fra byggematerialer.

Vi inviterer organisasjoner som har innspill til hvordan eventuelle krav i byggteknisk forskrift (TEK17) kan utformes slik at de bidrar til å redusere klimafotavtrykket fra bygging.

Se innspillene

Møtet ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 11. mars.

Her kan du bla gjennom innleggene som ble holdt

Presentasjoner fra innspillsmøtet om mulige klimagasskrav i TEK17

Ønsker svar på konkrete spørsmål

De som ønsker å holde innlegg på vegne av sin organisasjon, får i forkant av møtet tilsendt konkrete spørsmål. Vi ønsker at organisasjonen svarer på minst ett av disse spørsmålene i sitt innlegg.

Vær oppmerksom på at det blir begrenset tid til hvert innlegg!

Et notat på maks 2 sider som oppsummerer eller utdyper innspillet, kan sendes oss i etterkant i møtet, og senest fredag 15. mars.