Norsk vannskadedag 2024 – Gode vanninstallasjoner i fremtiden

Seminaret setter søkelyset på løsninger som kan bidra til å redusere risikoen for vannskade i fremtidige bygg.

Sist endret 20.03.2024

Installasjoner har begrenset levetid og må byttes ut én til flere ganger i løpet av byggets levetid. 

Hvordan ivareta gode installasjoner og hva tror vi om aktive og passive lekkasjesikringstiltak i fremtiden?

Blant spørsmålene som blir stilt på Norsk vannskadedag 2024 er:

  • Kan man også planlegge bad for fremtidige behov?
  • Hvordan forholde seg til byggherrer som ønsker installasjoner med lavt vannforbruk?
  • Kanskje har vi også noe å lære av andre skandinaviske land med tanke på god vannskadesikkerhet? 

Praktisk informasjon

Tid: 25. april

Sted: Vika kino, Oslo

 

Norsk vannskadedag er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for byggkvalitet, SINTEF, Rørentreprenørene Norge og Fagrådet for våtrom.

Foredragsholdere på vannskadedagen 2024.jpg
Foredragsholdere på Norsk vannskadedag 2024.