Pressebilder

Bilder til nedlasting og fri bruk.

Sist endret 01.12.2023

 

Bilde av direktør Per-Arne Horne

Per-Arne Horne

Direktør

 

 

Bilde av direktør Per-Arne Horne

 

Foto: Alexander Brown/DiBK

Bilde av fagdirektør Kari Befring Bjørnstad

Kari Befring Bjørnstad
Direktør for innovasjon og digital transformasjon

 

Bilde av fagdirektør Kari Befring Bjørnstad

 

Foto: Bjørn H. Pettersen/DiBK

Bilde av avdelingsdirektør Steinar Andersen

Steinar Andersen

Avdelingsdirektør

Avdeling for sentral godkjenning

Bilde av avdelingsdirektør Steinar Andersen