Logo for Direktoratet for byggkvalitet

Logoen består av symbol og navnetrekk. Disse to står i en fast proporsjon i forhold til hverandre. Navnetrekket eller symbolet skal ikke opptre alene.

Sist endret 12.04.2024

Logoen, som en helhet, skal aldri endres i proporsjon eller utseende.

Symbolet assosierer aspekter som har med bygg, byggeprosess og konstruksjoner å gjøre. Bygg kan være mange ting – i tillegg til bygninger i seg selv er det også andre konstruksjoner, for eksempel tunneler og broer. Den nederste, lille trekantformen sammen med boksen symboliserer formidling, som i en snakkeboble. Samtidig gir den boksen en ekstra dimensjon i form av et merke/skilt som bretter seg rundt et hjørne og skaper rom.