Høring av mindre endring i byggevareforskriften

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen var 9. november 2021.

Sist endret 19.10.2021

Siden rettsaktene er EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett.

Publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt om publisering av 14 europeiske bedømmelsesdokumenter for fleksibel spriklerslange med endebeslag og andre byggevarer.

For å sikre en rask gjennomføring sendes rettsakten på høring før den tas inn i EØS-avtalen. Det er ikke mulig å påvirke innholdet i rettsakten på dette tidspunktet. Rettsakten sendes på høring fordi den skal gjennomføres i norsk rett.

Spørsmål om høringen?

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Mailen Vangsnes på [email protected]. Merk e-posten med saksnummer 21/7393.