Tekniske høringer

Alle rettsakter som er innlemmet i EØS-avtalen skal gjennomføres i norsk rett, og sendes derfor på høring.

Publisert 09.12.2022