Disse kontrollområdene omfattes av obligatorisk uavhengig kontroll

Obligatorisk uavhengig kontroll kreves innenfor viktige og kritiske områder i et byggetiltak.

Sist endret 23.10.2012

Kontrollområder for de ulike tiltaksklassene etter SAK10 §14-2:

Tiltaksklasse 1

  • Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.
  • Lufttetthet i nye boliger.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltaksklasse 2 og 3

  • Bygningsfysikk, herunder lufttetthet
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet

Kommunen kan i tillegg etter en konkret vurdering av tiltaket også stille krav om uavhengig kontroll for forhold som ikke omfattes av de obligatoriske kontrollområdene i SAK10 § 14-2.