Maler for oppfølging etter tilsyn

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet maler for varsler og vedtak etter tilsyn.

Sist endret 13.09.2012

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Malene er utviklet i samarbeid med Storbynettverket for tilsyn og fylkesmannen i Hordaland.

Mal

Forhåndsvarsel om pålegg om sikring og istandsetting. Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt Last ned
Pålegg om sikring og istandsetting. Ileggelse av tvangsmulkt Last ned
Forhåndsvarsel om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt Last ned
Pålegg om riving og ileggelse av tvangmulkt Last ned
Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Last ned
Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Last ned
Forhåndsvarsel om pålegg opphør av bruk, forbud mot fortsatt virksomhet, stansing av arbeid og ileggelse av tvangsmulkt Last ned
Pålegg om opphør av bruk/forbud mot fortsatt virksomhet/stansing av arbeid og ileggelse av tvangsmulkt Last ned
Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt Last ned
Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt Last ned
Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt Last ned
Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Last ned
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr Last ned