Maler for oppfølging etter tilsyn

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet maler for varsler og vedtak etter tilsyn.

Sist endret 24.10.2020

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Malene er utviklet i samarbeid med Storbynettverket for tilsyn og tidligere fylkesmannen i Hordaland.

Mal

 
Forhåndsvarsel om pålegg om sikring og istandsetting. Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulktLast ned
Pålegg om sikring og istandsetting. Ileggelse av tvangsmulktLast ned
Forhåndsvarsel om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulktLast ned
Pålegg om riving og ileggelse av tvangmulktLast ned
Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulktLast ned
Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulktLast ned
Forhåndsvarsel om pålegg opphør av bruk, forbud mot fortsatt virksomhet, stansing av arbeid og ileggelse av tvangsmulktLast ned
Pålegg om opphør av bruk/forbud mot fortsatt virksomhet/stansing av arbeid og ileggelse av tvangsmulktLast ned
Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulktLast ned
Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulktLast ned
Vedtak om ileggelse av tvangsmulktLast ned
Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyrLast ned
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyrLast ned