Spørsmål og svar om tilsyn

Her har vi samlet våre svar på vanlige spørsmål om tilsyn.

Sist endret 09.10.2020

  • Kan bygninger og andre tiltak som ikke er omsøkt bli godkjent i ettertid?

  • Hvor langt kan kommunen gå med tanke på tilsyn på løsninger? (avgjørelse hos departementet)

  • Når brukes SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a) og når brukes bokstav c)?