Temaveileder uavhengig kontroll

Om veilederen

  • Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring av uavhengig kontroll.
  • Veilederen gjennomgår og forklarer kravene som er stilt i forskriften og gir konkrete anvisninger for kontrollomfang og rutiner for hvordan den obligatoriske uavhengige kontrollen kan gjennomføres.
  • Veilederen redegjør først og fremst for kravene til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll, men gjennomgår også krav som stilles til kontrollforetakene.

Vil du laste ned eller skrive ut hele temaveilederen?

Du kan laste ned hele eller deler av temaveilederen for uavhengig kontroll. Bruk ikonet for "skriv ut" som er plassert øverst ved hvert kapittel, og velg hva du vil laste ned eller skrive ut.